Keistimewaan menjawat jawatan dalam bomba

KEISTIMEWAAN MENJAWAT JAWATAN ANGGOTA BOMBA

Elaun Khidmat Awam
Elaun Tetap Perkhidmatan
Elaun Intensif Penerbangan
Elaun Pasukan Khas
Elaun Sara Hidup
Elaun Tetap Operasi
Elaun Pemandu
Tabung Kebajikan Bomba

Rawatan Perubatan di Hospital Kerajaan (Mengikut Gred)
Pinjaman Perumahan, Kenderaan dan Komputer
Kemudahan Koperasi Bomba
Rumah Keluarga
Pakaian Seragam Tahunan
Peluang Melanjutkan Pelajaran ke Pusat Pengajian Tinggi
Peluang Latihan Dalam dan Luar Negara

ELAUN - ELAUN DALAM BOMBA

Skim Elaun Tetap Khidmat Awam/ Elaun Kerajaan Elaun Sara Hidup
Pegawai Bomba KB17 / KB 22 / KB 24 RM 115 RM 100 - RM 300
KB26 RM 115 RM 100 - RM 300
Penolong Penguasa Bomba KB 29/ KB32/
KB 38
RM 160 RM 100 - RM 300
Penguasa Bomba KB41 RM 300 RM 100 - RM 300
KB44 RM 300 RM 100 - RM 300
KB 48 RM 550 RM 100 - RM 300
KB 52 RM 600 RM 100 - RM 300
KB54 RM 800 RM 100 - RM 300
Skim Elaun Tetap Imbuhan Tetap Perumahan
24jam 12jam Semenanjung Sabah Sarawak
Pegawai Bomba KB17 / KB 22 / KB 24 RM 220 RM 110 RM 275 RM 435 RM 330
KB26 RM 220 RM 110 RM 300 RM 450 RM 360
Penolong Penguasa Bomba KB 29/ KB32/
KB 38
RM 220 RM 110 RM 420 RM 580 RM 450
Penguasa Bomba KB41 RM 220 RM 110 RM 450 RM 600 RM 475
KB44 - - RM 500 RM 700 RM 500
KB 48 - - RM 700 RM 700 RM 700
KB 52 - - RM 700 RM 700 RM 700
KB54 - - RM 900 RM 900 RM 900

 

Bayaran Insentif Penerbangan Kepada Juruterbang dan Anak Kapal Unit Udara Bomba

Pangkat Latihan (Kursus Asas Penerbangan & Kursus Peralihan) Pembantu Juruterbang Juruterbang
GRED 54 - 2 000.00 3 000.00
GRED 50 - 2 000.00 3 000.00
GRED 48 - 2 000.00 3 000.00
GRED 42 - 2 000.00 3 000.00
GRED 41 RM 600.00 2 000.00 3 000.00
GRED 32 RM 600.00 1 500.00 2 500.00
GRED 29 RM 600.00 1 000.00 1 500.00
Pangkat
Kuartermaster Udara/ AQM 300.00 800.00

 

ELAUN-ELAUN KHAS

  Pasukan Penyelam (SCUBA) 100.00
  Pasukan Hazmat 100.00
  Pasukan Perawatan Kecemasan (EMS) 100.00
  Pasukan Unit Pengesan (K9) 100.0

 

Lingkungan Gaji
(termasuk Elaun Pemangkuan)
Peratusan Daripada
Gaji yang Diterima
RM 5565.61 dan keatas 12.5
RM 3566.05 - RM 5565.60 15
RM 1783.84 - RM 3566.04 17.5
RM 1176.76 - RM 1783.83 20
RM 841.90 - RM 1176.75 22.5
RM 841.89 dan ke bawah 25

 

sumber:-

http://www.bombaperak.gov.my